Fysio Nordicilla tarjoamme laajasti palveluita kuten jalkaterapiaa, naprapatiaa, hierontaa ja 2024 kesäkuusta lähtien myös fysioterapiaa. Fysioterapia on itsessään laaja kenttä eri erikoistumisaloja. Näitä aloja ovat esimerkiksi lasten fysioterapia, neurologinen fysioterapia ja geriatrinen fysioterapia. Fysio Nordicilla olemme erikoistuneet tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan sekä kipufysioterapiaan.

Fysioterapeutti-naprapaatti Lauri 

Fysioterapiassa olen erikoistunut haastavien ja pitkittyneiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja kiputilojen hoitoon. Näitä vaivoja ovat esimerkiksi pitkittynyt (toisin sanoen kroonistunut) alaselkäkipu, lonkka- ja polvikivut, haastavat niskakivut ja olkapääkivut sekä toistuvat päänsäryt. Vastaanotolleni tullaan usein myös raajojen puutumisten vuoksi sekä äkillisten alaselkäkipujen vuoksi. Lisäksi vastaanotolleni tullaan mm. leikkauksen jälkeiseen fysioterapiaan ja huimausten vuoksi.  Voit käydä lukemassa aikaisempia blogitekstejäni alla olevista linkeistä: 

Käsi- ja sormikirurgian jälkeisestä fysioterapia https://fysionordic.fi/kasi-ja-sormikirurgian-jalkeinen-fysioterapia/ 

Kivusta lyhyesti https://fysionordic.fi/kivusta-lyhyesti/ 

Nikamavälilevyn pullistuma https://fysionordic.fi/nikamavalilevyn-pullistuma/ 

Fysioterapiakäynti 

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan asiakkaan tausta, nykyinen tilanne, toiveet kuntoutukselle sekä asetetaan realistiset tavoitteet fysioterapialle. Kartoitus tapahtuu haastattelemalla, havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia testejä tekemällä. Tarvittaessa käytän erilaisia kyselylomakkeita apuna. Edellä mainittavat voidaan jo laskea kuntoutuksen aloittamiseksi, mutta lähes aina ensimmäisellä kerralla päästään konkretiaan ja asiakas saa kotiinsa jo ns. kotiläksyt eli harjoitteita kuntoutumisen tueksi. Harjoitteita ohjataan kerralla yleensä 3–5, joten “ähkyä” ei tule ja kynnys harjoitteiden tekemiseen on matala. Ohjatut harjoitteet ovat pääsääntöisesti kotona tehtäviä eivätkä ne vaadi kuntosalilaitteita. Kontrollikäynnit ovat useimmiten vaivasta riippuen 2–4 viikon välein ja asiakas tekee ohjattuja harjoitteita kontrolliin saakka. Kontrollikäynnillä arvioimme tilannetta uudestaan ja ohjataan progressiivisesti uusia harjoitteita, jotta kuntoutumiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kuntoutuminen ei aina ole lineaarista vaan ajoittain väliin saattaa mahtua ns. huonompia hetkiä, mikä on pitkittyneessä kivussa normaalia. Kannustankin asiakkaita aina olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tulee kysyttävää tai muutoksia oireissa. Hoitosuhteessa olevien asiakkaiden yhteydenotoista/konsultaatioista ei meillä Fysio Nordicilla veloiteta erikseen.

Koulutustaustani: 

  • Fysioterapeutti AMK (LAB-ammattikorkeakoulu 2024) 
  • Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus 15 op (Suomen fysioterapeutit 2023) 
  • Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) tutkiminen ja hoito fysioterapiassa (LAB-ammattikorkeakoulu 2023) 
  • Kipu ja kivunhallinta 5 op (Karelia-ammattikorkeakoulu 2022) 
  • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5 op (Savonia -ammattikorkeakoulu 2022) 
  • Naprapaatti AMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK 2020) 
  • Koulutettu hieroja (Lahden hierojakoulu 2015) 
  • Urheiluhierojakurssi (Lahden hierojakoulu 2015) 

Lauri Hodju

Lauri Hodju

Naprapaatti D.N., fysioterapeutti, koulutettu hieroja
Omnium rerum principia parva sunt