Tänään vietetään kansainvälistä tupakatonta päivää.🚭

Tupakointi vaikuttaa terveyteen useilla epäsuotuisilla tavoilla. Tupakoinnin on tutkittu olevan merkittävä riskitekijä mm. uusiutuvalle lannerangan välilevypullistumalle (Huang 2016).

Tupakoinnin myrkyllisten aineiden ajatellaan heikentävän ja hidastavan selkärangan nikamien välillä kulkeviin nivelsideranketeisiin (posterior longitudinal ligament) sekä välilevyn hyytelömäistä massaa sisällään pitävän annuluksien kudosten normaaleja paranemisominaisuuksia leikkauksen jälkeen. Nikotiinin on tutkittu myös vaikuttavan annulusten ravinnon ja hapen saantiin. (Huang ym. 2016; Oja & Räsänen 2018).

Lähteet:

Huang, W., Han, Z., Liu, J., Yu, L. & Yu, X. 2016. Risk factors for recurrent lumbar disc herniation: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore)

Kansainvälinen tupakaton päivä. Suomen YK-liitto internetsivut. Saatavissa: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-tupakaton-paiva [viitattu: 31.05.2021]

Oja, E. & Räsänen, M. 2018. LANNERANGAN UUSIUTUVIEN VÄLILEVYPULLISTUMIEN RISKITEKIJÄT SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Naprapatian koulutusohjelma. Saatavissa: https://www.theseus.fi/…/Oja_Emma%20ja%20Rasanen_Meri.pdf… s.42 [viitattu: 30.05.2021]

Lauri Hodju
Lauri Hodju

Naprapaatti D.N., fysioterapiaopiskelija
Omnium rerum principia parva sunt