Koulutus

Jalkaterapeutti (AMK) on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattilainen. Suomessa jalkaterapeutteja on koulutettu vuodesta 1996 alkaen, mutta siitä huolimatta ammattiryhmä on monelle melko tuntematon. Jalkaterapeuttikoulutus on pituudeltaan 3,5 v ja tällä hetkellä koulutusta järjestetään kahdessa oppilaitoksessa: Savonlinnan Xamkissa ja Helsingin Metropoliassa. (Xamk 2019.)

Jalkaterapian tavoitteet

Jalkaterapiassa on ennen kaikkea kyse ennaltaehkäisevästä työstä, mutta se voi olla myös hoitavaa, korjaavaa tai tukevaa asiakkaan terveydentilan mukaan. Sen keskeisimmät tavoitteet ovat poistaa tai vähentää alaraaja kipuja, nivelten suojaaminen, jalkapohjiin kohdistuvien paine piikkien vähentäminen ja tasaaminen, iho- ja kynsimuutosten ennaltaehkäisy sekä ohjata asiakkaita turvalliseen jalkojen omahoitoon. (Stolt & Saarikoski 2016.)

Jalkaterapiassa on ennen kaikkea kyse ennaltaehkäisevästä työstä, mutta se voi olla myös hoitavaa, korjaavaa tai tukevaa.

Jalkaterapeutin osaamisalueet

Jalkaterapeutin osaamisalueisiin kuuluu mm. tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöt, alaraajojen rasitusvammat, muutokset jalkaterän ja varpaiden asennossa, tyypillisimmät alaraajoihin kohdistuneet urheiluvammat sekä omahoidon ja kuntoutuksen edistäminen.  (Stolt & Saarikoski 2016.)

Mitä jalkaterapeutin vastaanotolla tehdään?

Tyypillisimpiä jalkaterapeutin vastaanotolla hoidettavia ja tutkittavia vaivoja ovat paksuuntuneet- ja sisäänkasvaneet kynnet, kivuliaat känsät ja kovettumat, syylät, varpaiden virheasennot (vaivaisenluu ja vasaravarpaat) sekä plantaarifaskioosi.  Vastaanotolla hoito alkaa laajalla jalkojen tutkimuksella, joka voi sisältää mm. iho- ja kynsimuutosten havainnoimista, jalkaterän/alaraajojen toimintojen tutkimista, kävelyn havainnointia sekä kenkien arviointia. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan jalkojen omahoidon tottumukset. Tämän jälkeen laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelman, jolla hoidetaan jo syntyneitä ongelmia ja ennaltaehkäistään uusien syntyä. (Saarikoski & Stolt 2016; Liukkonen & Saarikoski 2004.)

Jalkaterapian osa-alueet

Tyypilliset jalkaterapeutin asiakkaat

Jalkaterapeutti hoitaa kaiken ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita. Tietyt sairaudet aiheuttavat alaraajoissa ja jalkaterissä oireita, joten tästä syystä jalkaterapeutin osaamista tarvitaan useimmiten korkean riskin asiakkaat eli diabeetikot, alaraajojen verenkierron häiriöistä kärsivät sekä reumatauteja sairastavat. (Liukkonen & Saarikoski 2004.)

Varaa aikasi jalkaterapiaan, mikäli sinulla on seuraavia oireita:

  • Alaraajoihin tai jalkaterään kohdistuvaa kipua (plantaarifaskiitti, akillesjänteen kiputilat, penikkatauti ym.)
  • Iho- tai kynsiongelmia
  • Jalkaterän tai alaraajan virheasentoja (vaivaisenluu, vasaravarpaat, pihtipolvet ym.)
  • Rasitusvammat ja urheiluvammat
  • Apuvälineterapian tarve (yksilölliset silikoniortoosit ja elementtipohjalliset)
  • Haluat saada ohjausta liittyen jalkojen omahoitoon tai kenkiin

Lähteet:

  1. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 2019. Jalkaterapeutti AMK. Saatavissa: https://www.xamk.fi/koulutukset/jalkaterapeutti-amk/ [viitattu 10.11.2022].
  2. Liukkonen, I. & Saarikoski, R. 2004. Jalat ja terveys. Kustannus Oy Duodecim. [viitattu 10.11.2022].
  3. Saarikoski, R. & Stolt, M. 2016. Jalkaterapeutti: asiantuntemus ja työskentely. Terveet jalat. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/tju00246 [viitattu 10.11.2022].

Ajankohtaiset linkit:

Meeri Puustelli
Meeri Puustelli

Jalkaterapeutti AMK