Kirjoittanut: Lauri Aho / naprapaattiopiskelija, koulutettu hieroja

Mitä manipulaatiolla tarkoitetaan? 

Selkärangan manipulaatio on yksi manuaaliterapian hoitotekniikoista. Rangan manipulaatiolla tarkoitetaan tekniikkaa, jossa terapeutti tuottaa passiivisesti nopean liikkeen selkärangassa sijaitsevien nikamien välisiin liitoksiin eli fasettiniveliin. Manipulaatiota käytetään esimerkiksi fasettinivelperäisen liikerajoituksen tai kivun hoidossa. Manipulaation aikana fasettinivel viedään passiivisesti rajoittuneeseen liikkeeseen, jolloin niveleen tuotetaan HVLA-impulssi (High Velocity, Low Amplitude) ja tällöin nivelestä saattaa kuulua napsahtava ääni. Äänen aiheuttaa kavitaatioilmiö, joka saadaan manipulaatiossa aikaan nivelkapselin äkillisellä venyttämisellä ja nivelkapselin sisäisen nivelnesteen kaasujen sekoittumisella. (Potter ym. 2013.) 

Manipulaation fysiologiset vaikutusmekanismit 

Manipulaatiolla esitetään olevan useita fysiologisia vaikutusmekanismeja, kuten ääreishermoston ja keskushermoston välisen aktivaation lisääntyminen, autonomisen hermoston stimulointi, kiputuntemuksen vähentyminen, keskushermoston herkistyminen ja lihasaktivaation inhibitioituminen. Tutkimusten valossa vaikutusmekanismeista kuitenkin tarvitaan enemmän näyttöä. Nämä fysiologiset vaikutukset toimivat siis hyvin pitkälti hermoston kautta. Fysiologisten vaikutusten lisäksi, manipulaatiolla on tutkimusten mukaan myös biomekaanisia vaikutusmekanismeja. (Gyer ym. 2019.) 

Manipulaation biomekaaniset vaikutusmekanismit 

Nikamamanipulaatiolla on neljä pääasiallista biomekaanista vaikutusmekanismia. Nämä vaikutusmekanismit ovat fasettinivelen meniscoidin vapautuminen, segmentaarisen liikerajoituksen purkautuminen, artikulaaristen tai periartikulaaristen adheesioiden eli ”kiinnikkeiden” irtoaminen ja lihasrakenteiden rentoutuminen. (Gyer ym. 2019.)   

Fasettinivelen meniscoidi muistuttaa rakenteeltaan ja toiminnaltaan polvikierukkaa. Se sijaitsee fasettinivelessä nivelpintojen välissä. Esitetään, että meniscoidi voi joskus joutua äkillisesti puristuksiin nivelpinnan ja nivelkapselin väliin, jolloin aiheutuu kipua. Tätä tilannetta kutsutaan ns. nikamalukoksi. Todellisuudessa siis mitään ei ole lukossa, vaan meniscoidin puristuminen aiheuttaa ”lukkomaisen” tunteen. 

Segmentaarinen liikerajoitus tarkoittaa selkärangan tietyn nikamavälin liikerajoitusta, joka voi johtua esimerkiksi edellä mainitusta ”nikamalukosta”. Fasettinivelen rustoisiin rakenteisiin, esimerkiksi meniscoidiin, saattaa kehittyä ”kiinnikkeitä” muun muassa nivelen liikkumattomuuden myötä. Nikamamanipulaation vaikutuksesta fasettinivelen nivelkapselin tilavuus hetkellisesti suurenee, jolloin ”kiinnikkeiden” esitetään irtoavan. (Cramer ym. 2010.) 

 Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan sanoa, että nikamamanipulaatiolla esitetään olevan useita eri vaikutusmekanismeja, mutta isossa osassa näitä mekanismeja on hermostollisella vaikutuksella merkittävä rooli. Manipulaatio onkin myös turvallinen ja tehokas hoitomuoto oikein suoritettuna fasettinivelen kiputilan tai liikerajoituksen hoidossa. Manipulaatiolla voidaan saada välittömästi hoidon jälkeen hyvä hoitovaste. 

Lähteet:

  1. Cramer, G. Henderson, C, Little, J. Daley, C & Grieve, T. 2010. Zygapophyseal Joint Adhesions After Induced Hypomobility. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Vol 33. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161475410001880 [viitattu 28.3.2023]. 
  2. Gyer, G. Michael, J. Inklebarger, J. & Tedla, J-S. 2019. Spinal manipulation therapy: Is it all about the brain? A current review of the neurophysiological effects of manipulation. Journal of Integrative Medicine, Vol 17. PDF-dokumentti. Saatavissa:  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095496419300597?via%3Dihub [viitattu 22.3.2023]. 
  3. Potter, L. McCarthy, C. & Oldham, J. 2013. Physiological effects of spinal manipulation: a review of proposed theories. Physical Therapy Reviews, Vol. 10. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/108331905X55820 [viitattu 22.3.2023]. 
Lauri Hodju
Lauri Hodju

Naprapaatti D.N., fysioterapiaopiskelija
Omnium rerum principia parva sunt