Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla käydään läpi asiakkaan tilannetta hyvin kokonaisvaltaisesti. Lähden liikkeelle usein kysymyksellä: “Mistä kärsit tällä hetkellä eniten?”. Asiakkaille on usein kertynyt kasa ongelmia ja monesti asiakkaan on vaikea tunnistaa mikä liittyy mihinkin ja miksi ahdistaa. Apua haetaan varsin myöhään ja ongelmat ovat ehtineet kasautua.

Olen Riina Järvinen, psykiatrinen sairaanhoitaja, nepsy-valmentaja ja laulala-lauluntekijä. Tunnesäätely on ydinosaamistani. Kouluttaudun parhaillani myös kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi. Työkokemusta on kertynyt yli 10 vuotta päihde- ja psykiatrian poliklinikoilla työskentelystä julkisella puolella. Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut Kouvolassa puolitoista vuotta.

Hoitosuunnitelma on yksilöllinen

 Vastaantotolla jäsennetään yhdessä ongelmaa, yhdistellään palapelin osasia niin että asiakas hahmottaa paremmin kokonaisuuden: mistä on kyse, mistä lähteä liikkeelle ja missä järjestyksessä. Jo ensimmäisellä käynnillä tehdään suunnitelmaa hoidon suhteen yksilöllisesti.

Monesti asiakkaat kokevat saavansa eniten apua ymmärryksensä lisääntymisestä ja omien ristiriitojen näkyväksi tulemisesta. Asiakkaalle selkenee mistä tarkalleen ottaen on kyse. Myös kannateltuna oleminen koetaan arvokkaaksi. Asiakkaan tunteille on tilaa; ne kutsutaan lempeästi empaattisen ja myötätuntoisen kohtaamisen kautta. Olo helpottaa jo siitä kun saa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Milloin vastaanotolle?

Vastaanotolle kannattaa hakeutua jos kokee ettei jaksa tai keinot joita on kokeillut eivät tunnut auttavan. Erityisesti vastaanotolle kannattaa tulla jos ahdistus on pitkittynyt ja alkanut vaikuttamaan toimintakykyyn esim. työssä käymiseen ja/tai ahdistukselle ei löydy selkeää syytä. Hallinnan tunteen menettäminen on kokemusta siitä ettei voi vaikuttaa elämäänsä. Siitä tie masennukseen ei välttämättä ole pitkä ja ammattilaiseen kannattaa olla ajoissa yhteydessä. Muutamakin käynti voi ennaltaehkäistä esimerkiksi masennusta ja kohentaa merkittävästi mielenterveyttä.

Avainsanat: mielenterveys, psykiatrinen sairaanhoitaja, uupuminen, jaksaminen, ahdistus, terapia

Riina Järvinen
Riina Järvinen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Riinalla on yli 10 vuoden kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä. Ydinosaamisen aluetta ovat tunnesäätely, traumaviitekehys ja nepsy-haasteet.