Niskakipu on yleinen vaiva, joka koskettaa monia suomalaisia. Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan noin 27 % yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 41 % samanikäisistä naisista on kokenut niskakipua viimeisen kuukauden aikana. Suomessa niskavaivat ovat merkittävä syy terveyskeskuslääkärillä käynteihin, muodostaen 3–4 % kaikista käynneistä. (Niskakipu aikuiset 2017.

Niskakivun syitä

Niskakivut voivat olla monenlaisia ja niiden syyt vaihtelevat. Yleisin niskakivun syy on niskan ja hartioiden lihasjännitys, joka voi johtua fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta, hankalista asennoista ja liiketoistoista työssä tai harrastuksissa. Harvinaisempia syitä ovat muun muassa kolareihin liittyvät vammat, tulehdukselliset tilat, kaularangan kulumisesta johtuvat vaivat sekä välilevypullistumat. (Saarelma 2021.)

Kaularangan nikamien rappeutumissairaus eli spondyloosi kehittyy iän myötä lähes kaikille ja sitä todetaan oireettomilla ihmisillä noin 15 % 20-vuotiaista ja lähes kaikilla yli 60-vuotiailla magneettikuvantamisen perusteella. (Kiviranta ym. 2012.)

Kaularangan välilevyn pullistuman esiintyvyys lisääntyy iän myötä sekä miehillä että naisilla ja on yleisintä 30–50-vuotiailla. (Sharrak ym. 2023.) Yleisin taso, jossa välilevyn pullistumaan törmätään kaularangassa, on C5/6 ja C6/7. (Standring ym. 2016, 734)

Vuonna 1998 vakuutusyhtiöille ilmoitettiin, että kolareissa aiheutui 508 henkilölle niskan alueen retkahdusvamma. Noin 10 % näistä henkilöistä oli sairauslomalla yli kuukauden ajan, ja lähes 10 % koki terveydentilansa heikentyneen vuoden kuluttua. (Niskakipu aikuiset 2017.)

Niskakivun Luokittelut

Niskakivut voidaan luokitella eri kategorioihin riippuen niiden syystä ja luonteesta. Näihin kuuluvat:

  • Paikallinen niskakipu
  • Säteilevä niskakipu
  • Piiskaniskuvammaan liittyvä niskakipu
  • Myelopatia eli selkäydinvaurio, esimerkiksi kompression takia
  • Muut vakavat tai spesifiset syyt, kuten kasvaimet, infektiot ja murtuman jälkitilat. (Niskakipu aikuiset 2017.)

Niskakivun liitännäisoireita voi olla muun muassa: päänsärky, lihasjännitys, liikerajoitus niskassa/kaularangassa, hartia- ja selkäkipu, huimaus, tunnottomuus ja kihelmöinti. (Niskakipu aikuiset 2017.) Niskakipu on yleinen vaiva Suomessa, joten on tärkeää ymmärtää eri syyt ja luokitukset, jotta voidaan löytää oikea hoitomuoto ja ehkäisykeinot.

Lähteet:

  1. Kiviranta, I & Järvinen, J. 2012. Ortopedia. Helsinki: Toimituskunta ja kandidaattikustannus Oy.
  2. Niskakipu (aikuiset). 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäri-seura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 16.01.2017. Saatavissa https://www.kaypahoito.fi/hoi20010#s4_1
  3. Saarelma, O. 2021. Niskakipu. Lääkärikirja Duodecim. WWW-Dokumentti. Päivitetty 11.9.2021. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00310
  4. Sharrak, S & Khalili, Y. 2023. Cervical Disc Herniation. WWW-dokumentti, Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546618/
  5. Standring, S. 2016. Gray ́s anatomy. 41.painos. The Anatomical Basis of Clinical Practice Painos. Iso- Britannia: Elsevier Churchill Livingstone.

Loppupuheet

Blogikirjoituksen Niskakipu on kirjoittanut naprapaattiopiskelija Joonas Ahola kevään 2024 harjoittelussaan Fysio Nordicilla. Kiitokset Joonakselle kirjoituksesta!

Niskakipu on yleensä hyvälaatuista ja sitä voidaan kuntouttaa useimmiten hyvällä vasteella. Suosittelemme kääntymään naprapaatin tai fysioterapeutin vastaanotolle jos sinulla on niskakipua.

 

Lauri Hodju
Lauri Hodju

Naprapaatti D.N., fysioterapiaopiskelija
Omnium rerum principia parva sunt